Liity jäseneksi Hollolan Nuorisoseuraan

Hollolan Nuorisoseuran jäsenenä Sinäkin voit antaa panoksen yhdessä tekemiselle ja oppimiselle.

Olemme yhdessä päättäneet, että lapset ja nuoret ovat toimintamme keskiössä ja toimintamme on kaikille avointa. Haluamme, että kulttuurinen harrastustoimintamme on arvostettua ja meidät tunnetaan laadusta ja turvallisuudesta.

Jäsentietolomake: https://kotisivukone.fi/app/functions/?formeditor&...


Teemme työtä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi - harrastajat sekä toiminnan vapaaehtoistoimijat - luottamushenkilöt, ohjaajat ja talkoolaiset - ovat tässä avainasemassa.

Kolme lupausta

1. Pidämme ovet auki kaikille

Nuorisoseuratoiminta kuuluu kaikille ja jokainen – lapsi, nuori ja aikuinen – on tervetullut nuorisoseuraan. Harrastukset ovat keskeinen osa meidän kaikkien elämää. Harrastuksissa yhdistyvät itsensä kehittäminen, unelmat ja omien vahvuuksien löytäminen sekä eri-ikäisten vuorovaikutus. Nuorisoseurassa harrastaminen voi olla kulttuuria tai liikuntaa, se voi olla ohjattua tai omatoimista, se voi tapahtua ryhmässä, itsekseen tai koko perhe yhdessä, olla rentoa tai tavoitteellista. Se voi olla myös vapaaehtoistoimintaa, talkoita ja tapahtumien sekä leirien järjestämistä tai erilaisten projektien tekemistä. Lupaamme pitää ovet auki kaikille ja varmistamme, että jokaisella on mahdollisuus löytää itselleen mieluinen nuorisoseuraharrastus. Kannustamme toinen toisiamme tunnistamaan osallistumisen esteitä ja luomme uusia tapoja tulla mukaan harrastamaan.


2. Tuemme nuorisoseurapolulla


Nuorisoseura mahdollistaa monipuolisen toiminnan jäsenten ja osallistujien toiveiden mukaan. Yhdessä toimiminen muodostaa erilaisia nuorisoseurapolkuja. Ne voivat olla henkilökohtaisia kasvutarinoita, harrastusryhmän reittejä seurantalolta kansainvälisille festivaaleille tai koko seuran kehityspolkuja kohti hyvinvoivaa lähiyhteisöä. Lupaamme olla harrastusryhmien tukena toiminnan eri vaiheissa ja varmistamme yhdessä sen, että jokainen toimintaan mukaan tuleva löytää itselleen mieleisen nuorisoseurapolun.

3. Tuemme vapaaehtoistoimintaa

Hollolan Nuorisoseurassa toimii kymmeniä vapaaehtoisia kymmenissä erilaisissa tehtävissä. Meillä pienikin teko on merkityksellinen, ja jokainen vapaaehtoinen on tärkeä osa yhteistä yhdistystämme, sillä toimintamme jatkuu ja kehittyy vain vapaaehtoistoimijoiden ansiosta. Lupaamme tukea vapaaehtoisia heidän tehtävissään ja auttaa ryhmiä vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä. Kehitämme yhdessä uusia tapoja tehdä vapaaehtoistoimintaa, löytää uusia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä ja madallamme kynnystä lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Nostamme yhdessä erilaiset vapaaehtoistehtävät näkyväksi ja halutuiksi tekemisen paikoiksi.