Esittely ja 120-vuotinen historia

Esittely

Hollolan Nuorisoseura ry on vuonna 1901 perustettu yhdistys, jonka päätoimialoja ovat viime vuosina olleet nuorisotyö, kansantanssi ja -musiikki, kansainvälinen yhteistyö sekä näytelmätoiminta. Toiminnan lähtökohtana ovat ihmisten toiveet ja tarpeet, mukaan voi tulla niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin, mikä mahdollistaa sukupolvien välisen vuorovaikutuksen ja takaa toiminnalle jatkuvuuden. Toimintojen sisällöissä lapset ja nuoret ovat etusijalla. Hollolan Nuorisoseura on noussut viimeisten 25 vuoden aikana maan johtavien kansantanssin ja -musiikin kasvattajaseurojen joukkoon. Jatkuvan kiinnostuksen aiheena on ollut Hollolan Nuorisoseurassa tehdyn nuorisokasvatustyön hyvät tulokset. Hollolan Nuorisoseura ylläpitää yli 100 vuotta vanhaa, mutta hyväkuntoista, toimitalo Kukkoa Hollolan Kukonkoivussa.

Harrastustoiminta

Toiminnan perusajatus pohjautuu lasten ja nuorten kasvattamiseen ryhmässä. Palvelua kehitetään ohjaajien jatkuvalla koulutuksella. Tanssitoiminnassa opetus pohjautuu Taiteen perusopetuksen tanssitaiteen, kansantanssin opetussuunnitelmaan. Tanssiopetus toteutetaan kerhomuotoisesti sekä etenkin syventävissä opinnoissa kursseina ja leireinä. Tanssitoiminnan ohessa ylläpidetään tanssiryhmien säestysryhmiä sekä näytelmätoimintaa. Ryhmätoiminnassa löytyy ryhmiä kaikille ikäryhmille. Ryhmien vanhemmat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Kerhotoimintaan ilmoittaudutaan tammi- tai elokuussa. Kerhotoiminnan käynnistämisestä ilmoitetaan lehti-ilmoituksin. Harrastaminen nuorisoseurassa on oikeutettua jäsenmaksunsa maksaneille.