Tekemisen riemua -hanke

TEKEMISEN RIEMUA HANKEEN TOTEUTUSAIKA

1.8.2015 - 31.12.2017

HANKKEEN TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET

Hankkeen tavoitteena on luoda uutta säännöllistä kulttuuriharrastustoimintaa
lapsille, nuorille, aikuisille ja ikä-ihmisille heidän omalla asuin
paikkakunnallaan. Hankkeen harrastustoiminta keskittyy ilmaisullisen osaamisen
vahvistamiseen tanssin, musiikin, sirkustoiminnan tai teatterin keinoja
käyttäen.

Hankkeen avulla palkataan ammattitaitoinen hankevetäjä ja omarahoitteisesti
osa-aikaisia ohjaajia, jotka vastaavat toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta
yhdessä Hollolan Nuorisoseura ry:n kanssa.

Säännöllisen kerhotoiminnan lisäksi hanke sisältää harrastustoimintaa
tukevaa koulutus- ja leiritoimintaa mm. kesä- ja viikonloppuleirien muodossa
sekä vuotuisjuhlien järjestämistä

Hankkeen aikana koulutetaan uusia ohjaajia kisälliperiaatteella.
Ohjaajakoulutettavat toimivat apuohjaajina hankkeen harrastusryhmissä ja
heidän koulutustaan täydennetään 2-4 koulutus-viikonlopulla. Tavoitteena on,
että apuohjaajat jatkavat harrastusryhmien toimintaa ohjaajina hankkeen
päätyttyä.

Hankkeen rahoitus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Eurooppa
investoi maaseutualueisiin / ELY-keskus ja paikallinen Leader-ryhmä Etpähä
ry.

Katso koko hankesuunnitelma tästä.